martes, 25 de enero de 2011

Què podem fer amb tot allò que tenim a l'abast?

L'ensenyament de les diferents llengües que formen part del currículum escolar pot millorar molt si n'integrem l'ús de les TIC, ja que aquestes ens poden oferir molts avantatges per millorar en la nostra tasca educativa. Podrem, per exemple, tenir a l'abast recursos i informació per millorar les nostres sessions.
Amb la creació d'aquest blog es pretén que la comunicació alumne-alumne i alumne-professor puguen traspassar la frontera de l'aula i que entre tots puguem gaudir i aprofitar tot allò que ens poden oferir les noves tecnologies. Els alumnes de fet, podran aprofitar-lo per fer treballs col·laboratius, perquè hi haja comunicació entre ells i amb el professor, per buscar i ampliar informació i activitats relacionades amb les sessions, etc. tot allò en un marc que els és molt familiar i que els atreu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario